“Terugkoppeling op de juiste momenten, wanneer we beiden een dip constateerden en bijsturing nodig was. Leerling heeft daardoor niet het gevoel dat hem op de huid wordt gezeten en ervaart hierdoor voldoende vrijheid/zelfstandigheid.”